Ekonomika

Termín aktuálneho podania daňového priznania

Daňové priznanie sa, tak ako obyčajne, aj v tomto roku podáva do konca marca. Ide však o daňové priznanie za minulý rok 2016. Termín posledného dňa na jeho podanie je 31. marec 2017 a preto prinášame formou jednoduchých otázok a odpovedí základné informácie o tomto úkone:  Kto podáva daňové priznanie? Daňovník, ktorého celkové príjmy z predchádzajúceho…

Continue reading

Dôchodky v budúcnosti

V súčasnosti, aj keď si to mnohí seniori nechcú priznať, je tzv. „zlatý vek dôchodkov“, keďže silné populačné ročníky sú ešte stále zväčša v produktívnom veku. Už o pár rokov sa bude situácia dramaticky meniť, keďže pomaly odchádzajú každým rokom desaťtisíce ľudí na penziu. Na trh práce však pribúda omnoho menej absolventov vysokých…

Continue reading

Čo všetko obsahuje Výpis z bežného účtu?

Výpis z bežného účtu je doklad, ktorý mesačne zasiela banka svojim klientom t. j. majiteľom bežných účtov, ktorí majú tým pádom podrobný prehľad o finančných transakciách za posledný kalendárny mesiac.Hlavičkaobsahuje názov banky, jej adresu a IČO. Ďalej je tam obyčajne aj poradové číslo dokladu, strana, deň odoslania (obyčajne je to posledný deň kalendárneho…

Continue reading

Originálna móda cez internet

Móda je čosi, čo sa jednoducho nosí v danej dobe. Dizajny núkané svetoznámymi návrhármi pretavené do každodenných outfitov. Módne oblečený človek v nás vyvoláva dojem štýlovej, súčasnej bytosti, ktorá presne vie ako vyzerať dobre a má vysoké sociálne cítenie. No móda má na spoločnosť ešte jeden ďalší dopad, ktorý…

Continue reading

Ako správne investovať?

Hlavným cieľom investovania je zveľadiť svoje peniaze. Problematika investovania a toho, ako investovať tak, aby sme sa neocitli v strate je zložitá. Ak má však človek dostatok informácii a vie, čo má v skutočnosti robiť, je to veľké plus a je len veľmi nepravdepodobné, že…

Continue reading

Winners Group, správny finančný partner

Financie predstavujú dôležitý aspekt všetkých oblastí ľudského života. Sú od nich závislé jednak jednotliví bežní občania či domácnosti, ale aj firmy či vláda. Ak nie je dostatok financií napríklad v zdravotníctve, úroveň poskytovaných služieb je skutočne nízka a rovnako sa nerealizuje žiaden výskum a vývoj. Od financií je teda…

Continue reading