Kúpa s.r.o. a výhody a možnosti, s ktorými sa stretnete

Ak máte záujem začať čo najskôr s podnikaním alebo rozbehnúť svoj nový biznis v určitom odvetví, najrýchlejšou cestou je kúpa nejakej založenej firmy, ideálne využiť predaj sro a začať podnikať s touto podnikateľskou formou, akou je spoločnosť s ručením obmedzeným. Jej predaj, čiže v tomto prípade prevod obchodného podielu, totiž prebieha relatívne rýchlo. A s tým aj zápis uskutočnených zmien do Obchodného registra.

Podnikateľka, biznis

Je to výhodné riešenie v prípade, ak sa potrebujete venovať svojim zamýšľaným podnikateľským činnostiam čo najskôr a chcete si skrátiť behanie po úradoch. A napríklad aj v prípade, ak potrebujete získať nejakú obchodnú spoločnosť s históriou, s ktorou by ste sa mohli hrdo preukázať pred obchodnými partnermi. Každá firma totiž musí byť zapísaná v Obchodnom registri a tu sa dá zároveň zistiť, kedy bola založená, resp. odkedy vykonáva svoje obchodné činnosti. A niekoľkoročná, resp. reálna dlhoročná činnosť firmy na trhu má spravidla dôveryhodný vplyv na obchodných partnerov.

Graf, štatistiky

No keďže ide o firmu, ktorá reálne podnikala a vytvárala si tak aj rôzne vzťahy, pohľadávky a záväzky, je veľmi dôležité, aby boli pri nej prípadné nevybavené záväzky a pohľadávky pred predajom odstránené, aby sa tak nepreniesli na nového majiteľa. Každú takúto firmu by ste si mali riadne preveriť a kupovať ju od dôveryhodných zdrojov.

  • A je tiež výhodou, ak je firma registrovaná ako platca dph. Tým pádom spoľahlivo predídete riziku, že by vám daňový úrad udelil zábezpeku.
  • S vysokou zábezpekou od daňového úradu sa žiaľ môžete stretnúť aj pri klasickom zakladaní vlastnej s.r.o.

Oveľa nižšie riziko nesplnených pohľadávok prezentujú novozaložené ready made spoločnosti. Tieto vznikli skrátka preto, aby sa už založené predávali. Sú atraktívne pre podnikateľov, ktorí si chcú kúpiť hotovú spoločnosť, chcú si skrátiť byrokratické záležitosti a chcú znížiť riziko, že by kúpili firmu s pochybnou históriou.