Videovrátnik a akých chýb sa vyvarovať

Estetická stránka je v súčasnosti pre veľkú časť populácia podstatná pri výbere kupovaného produktu. Samozrejme, sú artikle, pri ktorých je ich vonkajšia podoba pri rozhodovaní o kúpe nad všetkými ostatnými parametrami výberu. Medzi takéto produkty by však videovrátnik určite nemal patriť a podstatnejšou by mala byť rozhodne funkčnosť a súlad medzi našimi očakávaniami a finálnym riešením. Pozrime si teda nato, aké sú najčastejšie chyby pri výbere a inštalácii videovrátnika.

projektor

Videovrátnik a ako sa poučiť z chýb ostatných


Prvou a zásadnou chybou, na ktoré sa potom zvyknú nabaľovať tie ďalšie je fakt, že budúci klient nemá dostatok informácií. V dôsledku toho sa potom domnieva, že všetky riešenia poskytujú rovnakú paletu funkcií. V skutočnosti to tak samozrejme nie je a väčšina videovrátnikov sa dá personalizovať tak, aby bol klient maximálne uspokojený. Ďalším faktorom pri výbere konkrétneho variantu videovrátnika je cena a urobiť chybu pri posudzovaní tohto parametru nie je vôbec problém. Najlacnejšie zariadenie sa častokrát ponúka v jednoduchých sadách a pre jedného užívateľa. Výsledné riešenie potom pozostáva z jednej vonkajšej jednotky s audio a video rozhraním a jedného vnútorného videotelefónu. Ak sa klient v budúcnosti rozhodne takúto sústavu rozšíriť o ďalší videotelefón, nemusí byť uspokojený. Získať náhradné diely na takéto riešenia môže byť taktiež náročné. Ponuka tých najlacnejší riešení na trhu býva často kratšia ako záruku. Pri prípadnej poruche môže byť rovnaké komponenty nedostupné a situácia si môže vyžiadať výmenu celej súpravy.

Videovrátnik by mal pokryť dostatočné zorné pole. Trvajte preto na tom, aby vonkajšia jednotka umožňovala nastaviť smer pri zábere kamery. Je vysoko pravdepodobné, že nie všetci “zvoniaci” budú rovnakej výšky a stáť na presne tom istom mieste. V týchto chvíľach preto oceníte, ak vám videovrátnik umožní hýbať kamerou a detailne zamerať vonku stojacu osobu.

kamera

Návrh výsledného riešenia je častokrát podceňovaná skutočnosť. Česť výnimkám, no elektrikár neraz odporučí za najvýhodnejšie riešenie práve to, ktoré bude pre neho po inštalačnej stránke tým najjednoduchším. Jemu však videovrátnik slúžiť nebude. Myslite preto predovšetkým na seba a trvajte na tom, aby jednotlivé komponenty boli umiestnené tam, kde to bude pre vás najpraktickejšie.

Tých najkvalitnejších videovrátnikov nájdete na internetovej stránke http://www.legrand.sk/.