Ako sa k nám dostane elektrická energia?


S pohodlia nášho domova zapneme TV alebo počítač jednoduchým úkonom. Kábel zastrčíme do klasickej elektrickej zásuvky, alebo predlžovačky. Odkiaľ sa však berie elektrická energia v týchto zástrčkách? Pokiaľ by v nich táto el. energia nebola, zastrčenie by nám moc platné nebolo. Preto sa v tomto článku spoločne pozrieme na to, ako tento prívod elektrickej energie do našej domácnosti vlastne prebieha.
dům u jezera

Vodné elektrárne

Na začiatok treba spomenúť, že Slovensko, tak ako aj iné civilizované národy, disponuje prečerpávajúcimi vodnými elektrárňami, z ktorých vzniká elektrina. Na našom území takéto elektrárne nájdeme napríklad na Čiernom Váhu alebo Liptovskej Mare.

 Takáto elektráreň má dve nádrže, kedy jedna sa nachádza na hornom toku, druhá na spodnejšej časti toku. Z hornej nádrže prechádza voda turbínami do tej spodnejšej.
elektrárna

Prenosové vedenie

Pokiaľ sa jedná o veľké prenosové výkony a ešte k tomu pri vysokých napätiach, tak v takom prípade sa musia využiť vodiče, ktoré majú podobu  hliníkovo- železných lán. Hliník má vlastnosť, že disponuje malým elektrickým odporom a železo je zasa povestné svojou pevnosťou. Takže tieto materiály sú v tomto prípade ideálne. Takéto prenosy vidíme vo forme elektrických kábloch pripevnených k vysokým stĺpom. Ak potrebujeme prevod na dlhšiu vzdialenosť, na určitých miestach sa postaví transformátor. Tieto vidíme prevažne v obciach, odľahlejších mestských častiach, alebo pri niektorých firmách.
transformátor

Ako je však možné, že každý má vždy toľko elektrickej energie, koľko práve potrebuje?

Túto vec má na starosti elektroenergetický dispečing,  ktorý sleduje odchýlku medzi tým, koľko energie sa vyrobí a koľko sa jej vzápätí spotrebuje. Takúto reguláciu dokážu usmerňovať i samotné zdroje. Regulujú tú správnu odchýlku, teda dokážu okamžite zvýšiť i znížiť svoju produktivitu.