Čo ďalej po maturite?


Po úspešnom ukončení strednej školy sa mnoho maturantov poberá cestou ďalšieho štúdia na vysokej škole. Mnoho stredoškolákov má však vzdelávania plné zuby a v snahe zarobiť si peniaze a naplniť bankové kontá odchádzajú za prácou do zahraničia.

knihovna

Vysoká škola

V dnešnej dobe sa s vysokými školami akoby roztrhlo vrece a študovať môžete odbory od výmyslu sveta. Je však dôležité popremýšľať, aké reálne uplatnenie daný odbor má a či si po jeho vyštudovaní nájdete vyhovujúce zamestnanie. Kritikou v súčasnej dobe prechádzajú najmä mnohé filozofické odbory, o ktorých absolventov trh práce nemá záujem a s kúskom šťastia sa pár vyvolených zamestná maximálne v štátnej správe. Naopak, nedostatkovým tovarom sú absolventi informatiky, pričom mnoho z nich si už riadne privyrába počas štúdia. Veľmi žiadanými sú takisto absolventi všeobecného lekárstva, teda budúci doktori. Aby sme však boli úplne korektní, tieto profesie si vyžadujú skutočných odborníkov v svojom odbore a mnohoštudentov z dôvodu náročnosti štúdium zanechá.

student

Na vysoké školy sa najviac hlásia absolventi gymnázií, keďže nemajú v ruke žiadny výučný list ani konkrétne zručnosti v odbore. Sú však mnohé vysokoškolské odbory, ktoré sú zaujímavé, avšak pre mnohých stredoškolákov finančne nedocenené, akým je napríklad učiteľstvo. Špecificky sú v dnešnej dobe žiadaní učitelia prírodovedných predmetov, teda trojboj matematika – fyzika – chémia, ktorých je v školstve nedostatok.

mobil

Práca v zahraničí

Bývalí stredoškoláci však vo veľkom putujú aj do zahraničia, kde sa snažia privyrobiť si čo najviac peňazí. V cudzine sa zamestnávajú ako čašníci, kuchári, zberači jabĺk či pracovníci za pásom. Takéto privyrobenie je určite veľmi prínosné, avšak nie trvalé a preto by si mladí ľudia mali nechávať pootvorené zadné vrátka a detailne premýšľať, akú profesiu budú v budúcnosti vykonávať.
Aký postup ste zvolili po maturite vy a čo by ste odporúčali mladým ľuďom?