Čo všetko obsahuje Výpis z bežného účtu?


Výpis z bežného účtu je doklad, ktorý mesačne zasiela banka svojim klientom t. j. majiteľom bežných účtov, ktorí majú tým pádom podrobný prehľad o finančných transakciách za posledný kalendárny mesiac.
Hlavičkaobsahuje názov banky, jej adresu a IČO. Ďalej je tam obyčajne aj poradové číslo dokladu, strana, deň odoslania (obyčajne je to posledný deň kalendárneho mesiaca), prípadne číslo pobočky a spôsob odoslania (poštou, ale v dnešnej dobe sa preferuje elektronický výpis).
silueta podnikatele
Samotný výpisobsahuje informácie ako typ účtu, názov, číslo a BIC. Čo sa týka číselných hodnôt, tak tie sú zhrnuté ako vlastné použiteľné prostriedky na začiatku mesiaca, súhrn mesačných vkladov a výberov, prípadné kreditné alebo debetné úroky a poplatky za vedenie účtu a ostatné poplatky vyplývajúce z konkrétnych finančných transakcií. Tieto výpočty sú zhrnuté vo výslednej sume vlastných použiteľných prostriedkov na konci mesiaca. Niektoré typy bežných účtov môžu obsahovať aj limit a úrokovú sadzbu povoleného prečerpania.
ruličky z dolarů
Konkrétne finančné transakcieobsahujú dátum realizácie, číslo, názov a BIC príjemcu, variabilný symbol, ktorý identifikuje konkrétny prevod, prípadne konštantný resp. špeciálny symbol. Ďalej je to samotná suma prevodu, typ poplatku a účtovný zostatok po transakcii.

Na konci výpisu je obyčajne rozpis bankových poplatkov za vedenie účtu, výber hotovosti z bankomatu, platbu platobnou kartou, platbu cez trvalý príkaz a inkaso a platby pri prevodoch cez internetbanking.

Výpis z bežného účtu môže obsahovať aj novinky a informácie poskytnuté bankou, prípadne ďalšie kontaktné údaje v prípade neočakávaných problémov.
dům v lese
Všetky tieto informácie z Výpisu bežného účtu slúžia na prehľad o finančných transakciách na účte, pričom majiteľovi účtu majú pomôcť správne sa zorientovať vo svojich finančných záležitostiach.