Ekologické solárne kolektory

Ekologickosť predstavuje oblasť, ktorou sa naša spoločnosť v súčasnosti veľmi zaoberá. Neustále sa hľadajú cesty, pomocou ktorých dokážeme prispieť k ochrane nášho životného prostredia či dochádza k inováciám toho, o čom je potvrdené, že je skutočne prospešné. Solárne kolektory tiež predstavujú oblasť, o ktorú sa zaujíma čoraz viac ľudí. Solárne kolektory predstavujú zariadenia, ktoré vďaka tomu, že využívajú obnoviteľné zdroje energie ohrievajú vodu a vykurujú priestory.

solární panely

Základné informácie o solárnych kolektoroch

Ak aj vy uvažujete o tom, že si solárne kolektory pre správne a ekologické fungovanie vašej domácnosti zaobstaráte, mali by ste byť oboznámený s viacerými poznatkami. Keďže slnečné kolektory fungujú vďaka slnku, práve slnečné žiarenie je pre vás rozhodujúcim faktorom.

Solárne kolektory pri svojej činnosti využívajú slnečné žiarenie. Slnečné lúče sú rovnomerne rozložené a patria medzi nevyčerpateľné zdroje energií. Pri dopade slnečných lúčov na zemských povrch však vznikajú rôzne prekážky, ktoré dopadu svetla zabraňujú. Na základe prekážok sa delí slnečné žiarenie na tri základné skupiny – priame, difúzne a odrazené slnečné žiarenie. Ak by sme sa na slnečné žiarenie pozreli z hľadiska Slovenska, zistili by sme, že celkový čas slnečného svitu predstavuje priemerne 1200-2000 hodín za rok. Za takýchto podmienok sa najviac energie produkovanej solárnymi kolektormi vyprodukuje priamym a difúznym žiarením. Inštalácia slnečných kolektorov sa oplatí najviac na južnom Slovensku, najmenej slnečných lúčov dopadá na severe. Rozdiel medzi najteplejšími a najchladnejšími územiami na Slovensku je 15 %. Ak chcete zistiť, v akom regióne v rámci slnečného žiarenia sa nachádza miesto, kde plánujete slnečné kolektory inštalovať, na internete existujú rôzne verejné zdroje, kde tieto informácie získate.

panely

Ako solárne kolektory fungujú a z čoho sa skladajú?

Solárne kolektory sa skladajú zo šiestich základných častí – slnečný kolektor, zásobník s výmenníkom tepla, expanzná nádoba, obehové čerpadlo, regulácia a kotol. Solárne kolektory fungujú tak, že pohlcujú slnečné žiarenie a premieňajú ho na energiu, ktorá je v rámci tejto sústavy odovzdávaná ďalej a jej výsledkom je vykurovanie domácnosti či teplá úžitková voda. Celý proces začína v absorbéri kolektora, na ktoré dopadá slnečné žiarenie a premieňa sa na teplo. Vzniknuté teplo sa akumuluje a prostredníctvom teplonosnej kvapaliny sa odovzdáva ďalej do teplonosnej sústavy. Teplonosné médium odovzdáva ohriatu vodu ďalej do výmenníka. Dôležitým prvkom solárneho systému je expanzná nádrž, ktorá zabezpečuje, že je v celom zariadení rovnomerný tlak. Elektronické ovládanie má na starosti automatickú prevádzku, ktoré zabezpečuje vypínanie a zapínaní obehového čerpadla. Pred inštaláciou solárnych kolektorov by ste mali vedieť oveľa viac informácií. Ak vás teda táto problematika zaujíma a chceli by ste sa dozvedieť viac, navštívte stránku www.viessmann.sk, kde nájdete množstvo zaujímavostí a cenných rád v prípade solárnych kolektorov.