Google Translate


Ak Vám poviem, že existuje internetová služba Google Prekladač /alebo Google Translate/, isto si pomyslíte, že sa nejedná o žiadnu novinku. Túto službu väčšina z nás pozná.
slovník v azbuce
•        Ale využívame ju naplno a naozaj je taká skvelá a neomylná?
Ja osobne si nemyslím, že by bola taká spoľahlivá. Trúfali by ste si s ňou prekladať celé články z jazyku, ktorý nepoznáte? Určite by z tohto prekladu vzniklo veľa nezmyselných viet. Vidím to na príklade, kedy síce ovládam anglický jazyk, no ak nie som si niektorým spojením celkom istý, použijem tento prekladač Google.
studentka se slovníkem
No už sa mi viackrát stalo, že tento prekladač spojenie nerozpoznal. Pritom som však naozaj nespravil žiadnu chybu! Skátka tento prekladač Vám preloží iba základné slovo. Ak skúsite preložiť nejaký slang alebo menej používané slovné príslovie, Google Translate Vám moc nepomôže. To si teraz naozaj predstavte tú situáciu, kedy angličtinu neovládate a dáte preložiť niekoľko veľa viet a spojení.
americká vlajka
Tie vety nebudú mať logiku a budú v nich nezmysly. Niektoré výrazy určite zostanú dokonca nepreložené. Prekladač Google mi preloží iba základné slová, ktoré si viem preložiť aj bez jeho pomoci. Na túto službu sa nedá spoľahnúť. Dá sa na ňu spoľahnúť iba v prípade, pokiaľ angličtinu moc neovládate a potrebujete preložiť nejaké slovo. Každé slovo zvlášť. Spojenia a vety Vám prekladač môže preložiť nezrozumiteľne a bez logiky, tak na to pozor! Články by som si dokázal z angličtiny preložiť sám, tento prekladač by som zrejme nepoužíval. S tými istými problémami sa však stretneme i v iných rečiach, nielen angličtine. Vsadil by som sa, že na nelogické vety by sme prišli, aj keby sme pomocou Google Translate prekladali slovenčinu do češtiny, či naopak. Predsa je to len počítačový program a nepoužíva ľudskú logiku. Pomôže v takom prípade, kedy viem anglicky písať vety i sám, no nebol by som si istý nejakým slovom. V takom prípade by som si dal preložiť len to slovo, ale skombinovať ho do spojenia viet si musíte sami. Teda odporúčam, aby ste vety a spojenia tvorili sami a nespoliehali sa na tento počítačový preklad. Ale ako vravím, niekedy stačí použiť slovné spojenie a už stým má prekladač Google problém. Ja osobne teda túto službu vôbec nevyužívam a je mi skoro na nič aj napriek tomu, že ju máme stále na dosah.