Hospodársky rast Číny je stabilný aj počas obchodného sporu s americkým prezidentom Trumpom


Druhá najväčšia svetová ekonomika sa v porovnaní s predchádzajúcim rokom zvýšila o 6,8%. Bolo to nad oficiálnym cieľom roka 2018 „okolo 6,5%“.
Hovorca vlády vyjadril dôveru, že čínska ekonomika vo výške 12 biliónov dolárov môže odolať ohrozovanému zvyšovaniu sadzieb Trumpa na sumu 150 miliárd dolárov čínskeho tovaru v spore o technologickú politiku.
Čína má „priestor na manévrovanie“ po úsilí vyvinúť viac sebestačný rast založený na domácej spotrebe a znížiť závislosť od obchodu, povedal Xing Zhihong, hovorca Národného štatistického úradu.

kontrukce

„Čína je plne schopná reagovať na obchodnú tieseň, reagovať na výzvy a udržať trvalý a zdravý hospodársky rozvoj,“ povedal Xing na tlačovej konferencii.
Aj v utorok čínska centrálna banka uvoľnila viac peňazí na poskytovanie pôžičiek tým, že znížila objem rezerv, ktoré musia komerční veritelia držať v rezerve od 25. apríla o 1 percentuálny bod viac.

stavba

Cieľom tohto kroku je „podporiť malé podniky a posilniť finančnú stabilitu“, uviedla na svojej internetovej stránke Čínska ľudová banka.
Štatistická kancelária uviedla, že v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom, ktorý používajú ostatné veľké ekonomiky, sa rast v posledných troch mesiacoch roku 2017 spomalil z 1,6% na 1,4%. Peking začal vykazovať takéto štvrťročné údaje v posledných rokoch ale jeho hlavné číslo sa meria oproti predchádzajúcemu roku, čo spôsobuje, že čínsky rast sa zdá byť hladší ako v iných ekonomikách.
Európa a ďalší obchodní partneri sa tiež sťažujú, že Čína zaplavuje globálne trhy s neoprávnene nízkou cenou ocele, hliníka a iného tovaru, čo ohrozuje prácu v zahraničí.

vlajka

„Obávame sa dlhodobých dôsledkov, ale považujeme obchodnú vojnu s významným krátkodobým vplyvom rastu za nepravdepodobný,“ povedal Kuijs.
Vládna komunistická strana sa snaží presmerovať Čínu k pomalšiemu, udržateľnejšiemu rastu založenému na domácej spotrebe namiesto obchodu a investícií.