Nový prezident USA. Zmenilo sa niečo?


V podstate to nie je vôbec tak dávno, kedy si USA zvolili nového prezidenta. Veď o tých voľbách musel vedieť skoro celý svet, takisto aj Európa. Televízny program, noviny, internet,… o tom zvolení počúvame ešte doteraz. Takže zrejme väčšina z nás tuší, že vyhral pre spoločnosť kontroverzný Donald Trump. Veľa ľudí mu dôveruje, veľa ľudí ho považuje za katastrofu. Doteraz sa o jeho osobe, názoroch, sľuboch a plánoch vedú rôzne diskusie a to aj medzi bežnými ľuďmi . Niekto jeho vízie vidí pozitívne, iný negatívne. Práve preto sa poďme pozrieť na názory ekonomických odborníkov a hlavne fakt, čo sa pod vedením Donalda Trumpa zmenilo. A zmenilo sa vlastne vôbec niečo? Ešte je možno trochu skoro robiť nejaké finálne závery o jeho politike, ale každopádne je čas, zhodnotiť jeho doterajšie pôsobenie.
Donald Trump a A,e

 

Otázka ekonomiky

Mníchovský inšitút Ifo zvolal 929 ekonomických expertov, ktorí zastupovali 120 krajín. Boli pozvaní na prieskum v podobe hlavnej otázky,ako zatiaľ pôsobí politika Donalda Trumpa na svetovú ekonomiku. 73,9 % expertov vyjadrilo názor, že jeho politika zatiaľ v tomto smere pôsobí negatívne, pričom 57,6 % týchto medzinárodných ekonomických znalcov vyslovilo názor, že jeho politka je negatívna aj pre ekonomiku USA. Nie sú to zrovna optimistické výsledky.
Trumpův projev

Znalci v USA a otázka efektívnosti

Podstatne iné , o niečo pozitívnejšie výsledky však priniesol prieskum, v ktorom zasadali americkí znalci. V tomto prieskume však šlo iba o otázku politiky a ekonomiky v USA. Podľa tohto prieskumu vidí Trumpa ako negatívum pre americkú ekonomiku iba 38 %. Otázky však smerovali aj na celkovú efektívnosť jeho pôsobenia. Tu sú výsledky amerických znalcov negatívnejšie. Až 84 % tvrdí, že Trumpovo vedenie je zatiaľ neefektívne v otázke nezamestanosti. 51,8 % si myslí, že žiadne pozitíva neprišli ani pre podnikateľov. 68 % má názor, že jeho pôsobenie zatiaľ nemá dopad ani na znižovanie byrokracie, ako sľuboval.