Ready made firmy a firmy s históriou na predaj

Pod podnikaním vlastne chápeme riadenie menšej alebo väčšej spoločnosti, ktorá poskytuje určité služby s vidinou finančného zisku. Takúto spoločnosť je možné založiť alebo kúpiť. Podnikateľ teda môže začať so svojou novozaloženou firmou, alebo naopak môže mať záujem o firmy na predaj s historiou.

Áno, veď možno ste sa už s týmito ponukami stretli, možno na stránkach nejakých špecializovaných agentúr či dokonca v bežných inzerciách, kde okrem bicykla, x boxu, lyží… kúpite aj spoločnosť. Ak však k bežnej inzercii cítite v tomto smere určité nejasnosti a nedôveru, môžete uprednostniť práve ponuky agentúr, čo sa špecializujú na dané odvetvie, t.j. predaj a kúpa spoločností.

biznismen, internet

  • Môže ísť o predaj novozaloženej eseročky pripravenej k podnikaniu, ktorá vznikla za účelom predaja (ready-made) alebo o kúpu firmy, čo už má za sebou určité aktivity.

Funguje to. Pretože je výhodou napr. pre začínajúcich podnikateľov, ak môžu kúpiť spoločnosť, ktorá má už vlastne pripravené všetky potrebné náležitosti. Je to rýchlejšie a jednoduchšie, ako od základov zakladať vlastnú firmu. A ako už bolo spomenuté, záujemca v takomto prípade môže kúpiť ready made sro, v opačnom prípade firmu s históriou, ktoré sú ale v oboch prípadoch pripravené k štartu podnikania.

  • Je to výhodné hlavne za predpokladu, ak kúpa prebehne cez overených a resp. špecializovaných sprostredkovateľov.

podanie rúk, biznis

Novozaložená ready made s.r.o. má jasný princíp- vznikla čisto za účelom jej predaja potenciálnemu záujemcu. Nemá teda za sebou žiadne ekonomické aktivity. Neviaže sa k nej teda ani riziko, že by mala nejaké nevyriešené pohľadávky a napríklad dlhy. Má splatené základné imanie, je zapísaná v Obchodnom Registri a zaregistrovaná na daňovom úrade.

S.r.o. s históriou má za sebou ekonomickú a existenčnú históriou. Spravidla fungovala už niekoľko rokov, počas ktorých platila náklady a pohľadávky, ale takisto inkasovala zisky. Fakt, že má za sebou niekoľkoročnú činnosť, pôsobí dôveryhodne.