Vzájomná komunikácia

Ak nechcete tráviť dni v archíve či výskumom v teréne, rezervujte si tému, na ktorej vystačíte s knihami a notebookom. Zistite si, či už o téme niekto písal, alebo bude vaša diplomová práca priekopnícka. Informujte sa, kde a v akom jazyku je dostupná potrebná literatúra. U bakalářek a iných odborných diel sú na mieste pravidelné konzultácie študenta s vedúcim zadanie úlohy. Na prvej schôdzke si tému presne vymedzte, stanovte si termíny odovzdávania jednotlivých častí, nechajte si vysvetliť všetky požiadavky a ujasnite si priebeh ďalšej vzájomnej komunikácie.

Vyhnite sa odbočkám

Ak máte tú možnosť, vyberte si tému, ktorá vászaujíma,o ktorom už niečo vietea ktorého vyhotovenie vás bude ideálne ajbaviť.Ak sú takéto zadanie už rozobraná, postupujte pragmaticky a predplatiteľom si tému, ku ktorému ľahko zoženiete študijné literatúru, ktoré nevyžaduje časovo náročné rešerše a zaujímajte sa tiež o termín odovzdania. Téma aké má mať diplomová práca, jej vymedzenie aj spôsob vyhotovenia sa nebojte konzultovať s príslušným pedagógom. Počas samotného písania sa vyhnite zbytočným odbočkám aj keby vám samotným pripadali zaujímavé.