Ako sa vyznať vo zváracích elektródach?

Hľadáte tie najlepšie a najkvalitnejšie elektródy pre vaše zváranie? Kým sa na ne pozrieme, poďme spolu zistiť čo zváranie vlastne je a aké druhy zváracích elektród môžeme dnes v obchode kúpiť. Zváranie je, zjednodušene povedané, proces spájania dvoch materiálov. Ide o technológiu, pri ktorej sa využívajú kroky roztavenia, zliatia a ochladenia, a na základe týchto procesov sa dva materiály dokážu spojiť v jeden. Časť materiálu, v ktorej došlo k spojeniu, sa nazýva zvar. Zváranie môžeme rozdeliť podľa rôznych metód a spôsobov. Zváraním sa zaoberá odbor nazývaný zváračstvo.

sváření

Na čo slúžia elektródy?

Elektródy sú určité časti vodiča, vďaka ktorým je možné priviesť elektrický prúd do danej sústavy. Majú tvar tyčinky alebo drôtu a slúžia na oblúkové zváranie. Zváracie elektródy sú zložené z jadra a z obalu. Samotný obal má pri elektródach veľmi veľký význam. Na trhu dnes môžeme nájsť elektródy, ktorých obal sa líši hrúbkou, farbou ale najmä materiálom, z ktorého je vyrobený. Hlavnou funkciou obalu elektródy je uľahčenie zapálenia a stabilizácia zváracieho oblúka. Ďalšou funkciou je chrániť zvar pred vznikom oxidácie a podobne. V súčasnosti sa využívajú najmä rutilové a bázické zváracie elektródy. Poďme sa pozrieť na to, aké vlastnosti majú a v čom sa líšia.

Vlastnosti rutilových zváracích elektród

Názov týchto zváracích elektród je odvodený od hlavnej zložky v obale elektródy – rutilu. Využíva sa najmä na zváranie menších plôch a tenších materiálov. Pri rutilových zváracích elektródach ľahko dochádza k prvému aj opätovnému zapáleniu. Pri použití tohto typu zváracích elektród je veľmi jednoduché odstrániť vzniknutú strusku.

Vlastnosti bázických zváracích elektród

Bázické zváracie elektródy sa vyznačujú najmä väčšou hrúbkou obalu. Preto sú vhodné na zváranie väčších spojov a hrubších materiálov. Sú tiež charakteristické stabilitou horenia oblúka. Pri použití tohto druhu dochádza k oveľa menšiemu riziku vzniku trhlín pri zvaroch ako pri rutilových zváracích elektródach. Čo sa týka odstrániteľnosti strusky, je jednoduchá, no napriek tomu o niečo ťažšia ako pri využití rutilových zváracích elektród.

elektroda

Hľadáte tie najvhodnejšie elektródy pre vaše zváranie a neviete si poradiť? Netrápte sa a nechajte si poradiť od odborníkov v oblasti zvárania. Kliknite na internetovú stránku www.interweld.sk a vstúpte spolu s nami do sveta špičkového zvárania.