Výhody učenia cudzieho jazyka už od útleho veku

Učenie cudzieho a nového jazyka zahŕňa značné úsilie pre každého, či už ide o dieťa alebo dospelého, ale čím je mladší, tým ľahšie to je – napokon, pamätáte si ako ste sa učili cudzí jazyk.

otec s dcerou

Pri zvažovaní výučby vašich detí v cudzom jazyku je dôležité premýšľať o výhodách, ktoré môže priniesť vedomosť a získanie tejto zručnosti vašim deťom v budúcnosti. Na úrovni kariéry sú odborníci, schopní komunikovať v druhom alebo treťom jazyku, vždy viac žiaduci, pretože môžu prijímať ďalšie povinnosti a pracovných príležitostí.

V tomto zmysle možno budete chcieť premýšľať o jazykoch, ktoré by mohli byť v budúcnosti užitočné. Napríklad angličtina je v súčasnosti hlavným jazykom pre podnikanie na globálnej úrovni, a preto rodiny po celom svete uprednostňujú angličtinu ako jeden z najlepších jazykov, ktoré sa učia.

Štúdie naznačujú, že na kognitívnej a akademickej úrovni deti učia ďalší jazyk, sú kreatívnejšie, lepšie pri riešení zložitých problémov a zvyčajne dosahujú vyššie skóre na štandardizovaných testoch. Keď deti poznajú druhý jazyk, je pre nich ľahšie pochopiť ďalšie jazykové štruktúry, čo je dôvod, prečo odborníci tvrdia, že každý nový jazyk, ktorý sa naučil, je jednoduchší ako ten, ktorý bol predtým.
Na osobnej úrovni, čím viac jazykov človek hovorí, tým lepší prístup bude mať k iným ľuďom a zdrojom z iných krajín a kultúr. Okrem toho pomáha deťom lepšie pochopiť iné kultúry, prejavy a štýly komunikácie. To môže povzbudiť deti, aby ocenili, aký veľký je svet a veľmi otvorí ich myseľ – čo je vždy dobrá vec.

školačka

Čím mladšie, tým lepšie?
Keď sú deti stále deti, ich myseľ sa stavia a štruktúruje každý deň, aby pochopili podnety, ktoré získajú zo sveta okolo seba.
Odborníci tvrdia, že deti, ktoré sa učia jazyk pred ich dospievajúcim rokom, sú oveľa lepší, ako starší žiaci, ktorý majú rovnakú výslovnosť. Okrem toho výskum zistil, že deti majú vrodenú schopnosť získať z pravidlá akúkoľvek slovnú zásobu.
Aj keď detská myseľ je známa ako „huba“, ktorá absorbuje všetko, odporúča sa im poskytnúť dostatok času na získanie a plné pochopenie jedného jazyka predtým, než ho naučíte iný. Inak by mohli prekonať to, že nebudú sa vedieť správne vyjadrovať, lebo nevedia ktoré slovo v ktorom jazyku použiť.
V každom prípade je zrejmé, že čím viac rokov sa zaviazali k učeniu sa jazyka a jeho väčšiemu využitiu, tým väčšia je schopnosť, ktorú dosiahnu.