Čo sú blogy a prečo sú tu?


Každý máme určite priateľa, ktorý bloguje, ak aj nemá vlastný blog. Blogovanie vo svojej podstate znamená zdieľanie, publikovanie svojich názorov, skúseností, produktov, čo väčšina užívateľov webu častokrát – vedome či nevedome – robí. Zrodil sa ruka v ruke so zrodom webu, historicky sa vyvíjal – najprv informácie zhromažďoval – neskôr ich sám vytváral.

blog

·         Častokrát sa porovnáva so žurnalistikou a aj keď medzi nimi existujú podobnosti, určite sa neradia do tej istej kategórie. Na rozdiel od televíznej spoločnosti, informácie podané blogerom nepodliehajú cenzúre, korekcii, tlaku politikov či finančných skupín, hoci sú niekedy subjektívnejšie.

·         Blog tiež nie je to isté, čo webová stránka, hoci spolu úzko súvisia. Blogy sa na rozdiel od webových stránok pravidelne aktualizujú a lepšie zapájajú čitateľov do aktívnej tvorby obsahu.

·         Mnoho denníkov či týždeníkov sa presunulo na internetovú platformu, niektoré dokonca úplne. To svedčí o tom, že žurnalistika a blogovanie sú minimálne rádovo podobne výnosné.

·         Blogovanie sa stalo populárnym najmä kvôli tomu, akým je výborným marketingovým nástrojom, či už na predávanie produktov alebo zobrazovanie reklám – a na tom marketingovým spoločnostiam záleží.

·         Veľké množstvo stráveného času a vyvinutého úsilia často nezaručujú veľké výnosy z blogu. Ak chcete blogovať, musíte vedieť ľudí osloviť, zaujať a dať im dôvod, prečo sa práve na Váš blog vrátiť.

stůl

·         Značný podiel blogov využíva cesty, ako nezobraziť obsah užívateľom, ktorí majú zapnutý AdBlock. Tu si môžete uvedomiť, na čom danému blogerovi/blogerke záleží – či si pozriete ich obsah, alebo im prihodíte to pomyselné euro do vrecka.

Ak by ste náhodou chceli začať blogovať, pripravte si tonu myšlienok a nápadov. Hľadajte partnerov, ktorí by boli ochotní platiť Vám za príspevky, resp. spoločnosti, ktoré budú ochotné spolupracovať a umiestniť svoje produkty/reklamy na blog – teda ak sú kameňom úrazu financie. Vytipujte si okruh ľudí, na ktorý chcete pôsobiť a o ktorom viete, že bude pôsobiť na Vás. A nezabúdajte, že kľúč k úspechu je vždy angličtina.