Všetko o Vašom emocionálnom živote

Nikto neprišiel na svet s formovanými vedeckými poznatkami. Môže sa rozvíjať aj emocionálna inteligencia, ako aj vzdelávanie. Vo svete, kde sú mnohí znepokojení úrovňou IQ (znalostný index), hrá čoraz väčšiu úlohu schopnosť cítiť, vyjadrovať a interpretovať emócie. Jeden koncept ale nenahrádza druhý. Je dôležité, aby sme sa nevzťahovali na emócie intelektu, ale našli primeranú rovnováhu medzi nimi. Alebo budovať harmóniu medzi mysľou a srdcom.

pár

V detstve získavame všetku starostlivosť a lásku, ktorú naša mama a otec dokážu dať . Ale bližšie k škole, rodičov zaujímajú nie naše skúsenosti, ale naše úspechy. Preto sa často nachádzajú deti vo veku 20, 30 a 40 rokov, ktoré sa boja zlyhania, strácajú sebakontrolu, nie sú presvedčené o láske a stále čakajú na chválu.  Aký je výsledok? Dospelí, ľudia už desiatky rokov zažívajú dospievajúce emócie. Vonku sa menia, ale na úrovni pocitov stále prežívajú túto dobu života. Takáto nezrelosť je nebezpečná z dvoch dôvodov:

  1. Emócie, ktoré nie sú v súlade s vekom. V prípade negatívnych skúseností osoba podvedome zažíva nepríjemnú situáciu. Ak sa dospelý neustále snaží od začiatku žiť živé emócie, nie je schopná počítať s vyspelými vzťahmi alebo s primeraným vnímaním seba od iných ľudí.
  2. Takíto ľudia sa ľahko manipulujú. Takto fungujú predajcovia, partneri a kolegovia.

holky
Ukazuje sa, že rôzne vekové skupiny nielen stanovujú rytmus nášho života, ale tiež nám pomáhajú rozširovať naše emocionálne vyhliadky, aby sme pochopili činy druhých. Emocionálna inteligencia – koncept, ktorý spôsobuje spor. Niektorí ju nazývajú nedostatočne vedeckou, iní v emocionálnej inteligencii vidia kľúč k úspechu vo všetkých sférach života: od zvyšovania platov až po šťastné vzťahy. Je to pravda? Aj starí Gréci premýšľali o emocionálnej inteligencii a verili, že múdry človek je ten, ktorý je schopný zjednotiť myseľ, logiku a emócie. Napriek tomu, že to bolo pred dvoma a pol miliónom rokmi, otázka ľudských emócií zostala rovnaká.