Disciplína ako kľúč k úspechu


Predtým ako sa pustíme do rád, ako si vybudovať sebadisciplínu, zhrňme si, aké výhody táto ľudská schopnosť prináša. Je dôležité pochopiť, že byť sebadisciplinovaný neznamená byť na seba tvrdý, príliš prísny, žiť život striktne a bez zábavy. Znamená to mať nad sebou kontrolu, akúsi vnútornú silu. Čo sa týka výhod, ktoré sebadisciplína prináša:

počítač

●     Naučí Vás nebrať chybu ako zlyhanie, ale ako príležitosť. Nevzdať sa ani po mnohých neúspešných pokusoch.
●     Dotiahnete vďaka nej veci dokonca, pretože porazíte prokrastináciu.
●     Nedáte sa zlákať novodobými lákadlami, ako sú sociálne siete, hry a podobne, pretože si budete vedomý svojich priorít.
●     Naučí Vás nepodľahnúť emóciam a oddeľovať osobný a pracovný život. Niekedy sú to práve emócie, čo produktivitu znižujú. Dôležité je tieto dva svety odlíšiť a zariadiť si to tak, aby Vám osobný život negatívne nezasahoval do pracovného, a samozrejme naopak.

kancelář

A ako môžete zapracovať na vylepšení sebadisciplíny?
●     Rozdeľte si úlohy na malé časti, medzi ktorými budete mať dostatočný odstup. Medzi pauzami sa venujte ideálne inému projektu, ktorý by ale s prvým nemal mať nič spoločné. Vyhnete sa tak monotónnosti Vašej práce.
●     Vypnite všetky svoje chatové okienka, sociálne siete, všetko, čo by Vás rušilo. Áno, je to ťažké, 21. Storočie je celé o socializácii, ale Vy to dokážete!
●     Stanovte si priority a držte sa ich. Určite máte sny, preto si dajte záležať na ich plnení. Z celodenného sledovania seriálov či vypisovania si online sa ešte nik nestal šťastným!

průzkum

●     Spíšte si svoje stanovené priority na papierik a majte ho počas práce stále poruke, tak, aby ste si ho všimli, keď Vás bude pokúšať nutkanie siahnuť po mobile.
●     Vyhotovte si denný To do list a svedomito ho dodržiavajte. O pár dní sa stanete závislými od pocitu, že z neho máte všetko vyškrtnuté!
●     Naučte sa ,,zaťať zuby“ a prácu proste urobiť. Chce to len cvik a všetko Vám pôjde od ruky, to je dôležité si uvedomiť.