GDPR- sprísnená ochrana osobných údajov zamestnanca aj zákazníka


Podnikatelia sa budú od 25.5. 2018 zrejme stretávať s pojmom GDPR čoraz častejšie, nakoľko sa sprísni bezpečnosť manipulácie s osobnými údajmi ich zamestnancov.

otazník

Pozrime sa najskôr bližšie na skratku GDPR. Je odvodená z anglického General Data Protection Regulation, čiže Ochrana a regulácia osobných údajov. Od vyššie spomenutého dátumu údajne prinesie nové pravidlá, ktorých porušenie bude potrestané nemalou finančnou pokutou, respektíve formou vysokej sankcie. Nové pravidlá GDPR sa od tohto dátumu budú dotýkať všetkých krajín Eú bez rozdielu, výnimkou tak nebudú ani slovenskí podnikatelia. Toto nariadenie bude v oblasti ochrany osobných údajov zamestnancov najprísnejším a zároveň najhlavnejším bodom, ostatné zákony týkajúce sa ochrany údajov budú viac menej iba vedľajším, pomocným bodom pre jeho správne zavedenie do praxe. 

Takéto nariadenie vlastne postihne viaceré subjekty, pretože s údajmi ľudí sa pracuje denne, napríklad aj pri vybavovaní objednávky, vedení údajov o zamestnancoch, lekári zasa pracujú s údajmi pacientov,… každopádne s nariadením GDPR sa stretne takmer každý podnikateľ, súkromník, ako aj verejnoprávne organizácie. Pritom sa ale v podstate netreba automaticky tejto zmeny báť, treba byť len pozorný a s údajmi zamestnanca, zákazníka, alebo pacienta  manipulovať len v kontexte, aký nám podľa nového ustanovenia prináleží. Teda nezverejnovať jeho údaje či foto na sociálnu sieť bez jeho uvedomenia a súhlasu, či podobne.
Rozdiel sa bude klásť i na fakt, ktoré údaje naozaj možno označiť za osobné a ktoré nie.

systém

 Ak sa bude manipulovať s údajmi, v ktorých sa len zverejní meno dotyčného, avšak bude pôsobiť radovo (napríklad ak sa niekto volá Jozef Žemľa), bez konkrétnej fotografie, tak je zrejmé, že nejde o akýsi osobný údaj, skôr len zbežný a v takom prípade je uverejňovanie beztrestné. Ak ale budeme verejne manipulovať s údajmi Jozefa Žemľu s konkrétnou fotografiou, adresou,…v takom prípade ide o viditeľne osobný zásah a na ten treba povolenie konkrétne od dotyčného Jozefa Žemľu.