Pravidelná výmena motorového oleja


Motorový olej je základnou plniacu kvapalinou do spaľovacieho motora, ktorá slúži na mazanie a ochranu všetkých pohyblivých, ale aj nepohyblivých mechanických častí motora. Kvalitným motorovým olejom a jeho pravidelnou výmenou dosiahnete lepšieho účinku samotného motora. Dôležitým faktorom pri výbere motorového oleja je zabezpečiť kvalitný a výrobcom odporúčaný motorový olej pre daný typ automobilu.

motor

Pri výbere hľadíme na označenie, značku a takzvanú viskozitu oleja, ktorá zaistí, že na mechanických častiach motora ostane tenká vrstva oleja, ktorá zabraňuje nadmernému opotrebovaniu a následnému poškodeniu motora. Viskozita je veľmi dôležitou vlastnosťou motorového oleja pretože existuje viacero druhov oleja s rôznou viskozitou. Čím je olej viskóznejší, tým je hustejší. Naopak, čim je menej viskóznejší, tým je redšej konzistencie. Motorové oleje s vyššou viskozitou sa používajú v krajinných oblastiach, kde je teplejšie podnebie a priemerné teploty dosahujú približne 20 ° C. Krajinné oblasti akou  je napríklad ruský Sibír si žiadajú zase oleje s najnižšou viskozitou pretože teploty tu klesajú hlboko pod bod mrazu a olej pri takýchto nízkych teplotách môže bez problémov pri studenom motore dosahovať viskozitu, pre pri rovnanie, včelieho medu. S takýmto hustým olejom by ste len ťažko naštartovali motor.

motorek

                Pri výmene nezabúdame na výmenu olejových filtrov, ktoré zaisťujú filtráciu samotného oleja a znemožňujú nasatie mechanických nečistôt do motora. Pri výmene je vhodné urobiť takzvaný „preplach“ motora, ktorý sa uskutočňuje pomocou špeciálneho prípravku, ktorý zakúpite spolu s novým motorovým olejom. Tento prípravok jednoducho nalejete do otvoru pre plnenie oleja do motora. Po naliatí sa motor automobilu naštartuje a chvíľu nechá „bežať“ na voľnobeh. Po pár minútach sa tento prípravok vypustí cez výpustnú šróbu, tak ako je tomu u oleja. Po utesnení výpustnej šróby môže naliať nový motorový olej a vykonať kontrolu či nám niekde olej nevyteká.

filter

Neostáva už nič iné, ako len jazdiť do ďalšej, včasnej výmeny  motorového oleja.