Viac úverov a vyššie ceny za tovar. Máme sa na čo tešiť!?

V poslednom období, konkrétnejšie posledných 5 rokov sa ceny na trhu relatívne ustálili, žiadnych viditeľnejších zmien sme neboli svedkami. Aj napriek tomu však akosi cítime, že zmeny cien (samozrejme nahor) sa raz dostaviť musia. Kedy nastane ten čas? Možno už o chvíľu.

peníze

Aby som bol presnejší, za spomenutú dobu sa ceny možno zmenili, respektíve vzrástli len do jedného percenta. Centrálna európska banka sa však už roky snaží o to, aby inflácia  poskočila o minimálne 2 percentá, docieliť to chce i ponukou lacnejších úverov. Lacnejšie úvery ale  môžu spôsobiť určité cenové šialenstvo, zákazníkov v obchodoch bude viac, bude vyšší záujem o rôzny tovar a pre dobrého obchodníka to značí jediné- možnosť navýšiť svoje ceny.

Momentálne sa inflácia na Slovensku blíži už k 3 % a následne sa predpokladá, že ceny v obchodoch by mohli vzrásť až o 5%. Jeden podstatný ukazovateľ sa však podstatne nezmení – výška platov, respektíve mzdy, ani výška dôchodkov.
Pre bežného človeka tak zmeny budú znamenať akurát viac úverov, viac nakupovania a vyššie ceny. Ešte výstižnejšie- menej peňazí v jeho skutočnom vlastníctve. Trh a poskytovatelia úveru natiahnu ešte dlhšie a silnejšie ruky, do akých začneme odovzdávať ešte viac úverov a vyššie útraty za tovar. Zmeny cien sa môžu dotknúť i bežných potravín, čiže bežných nákupov, na čo doplatia i tí s menším príjmom alebo dôchodci.

dolar

Tým sú v podstate úroky ľahostajné, takú zodpovednosť si nemôžu dovoliť, budú tak svedkami iba vyšších cien za potraviny a bežné veci, ktorých budú musieť byť chtiac-nechtiac súčasťou. Na tieto fakty a na túto sociálnu skupinu tak zdá sa, Európska centrálna banka ohľad neberie, dôležití sú len tí majetnejší, lepšie povedané- dôležitá je ich tržba a ich zadlžovanie sa. Preč so sociálnymi istotami, dnešnej dobe kraľuje jedine a len trh a biznis. Ak nie ste jeho súčasťou, ste z hry.