Ekonomika

Dopad 90tich rokov na našu ekonomiku

Od roku 89 sa na územiach, v ktorých dovtedy vládol komunizmus začali robiť prevratné zmeny. Spoločenské i ekonomické. Preto sa logicky dalo predpokladať, že tieto zmeny budú mať i svoje následky. Pozitívne aj negatívne. Tie negatívne si však nik nechcel pripustiť, pretože ľudia boli opití eufóriou a prejavmi Václava Havla, ktorý…

Continue reading

Takto má vyzerať ekonomika?!

V následujúcom článku opíšem fakt, na čo vlastne ekonomika vznikla a akým smerom mala občanom pomáhať. A žiaľ, akú podobu má dnes. •         Ekonomika by mal byť systém, ktorý uľahčí dohodu medzi výrobcom a kupcom. Mal by mať za úlohu, aby sa výrobca a spotrebiteľ navzájom rešpektovali, dohodli a dosiahli…

Continue reading

Asertivita v podnikaní

 Všeobecne sa asertivita považuje za schopnosť správnym spôsobom komunikovať s ostatnými ľuďmi, čo znamená, že je potrebné primeraným spôsobom vyjadriť svoje názory, postoje, ale aj pocity a potreby. Asertivita však predpokladá aj istú dávku empatie, to znamená schopnosti vcítiť sa do situácie druhého. Čo sa týka podnikania, asertivita je dnes pevnou súčasťou…

Continue reading

Termín aktuálneho podania daňového priznania

Daňové priznanie sa, tak ako obyčajne, aj v tomto roku podáva do konca marca. Ide však o daňové priznanie za minulý rok 2016. Termín posledného dňa na jeho podanie je 31. marec 2017 a preto prinášame formou jednoduchých otázok a odpovedí základné informácie o tomto úkone:   Kto podáva daňové priznanie? Daňovník, ktorého celkové príjmy z predchádzajúceho…

Continue reading

Čo všetko obsahuje Výpis z bežného účtu?

Výpis z bežného účtu je doklad, ktorý mesačne zasiela banka svojim klientom t. j. majiteľom bežných účtov, ktorí majú tým pádom podrobný prehľad o finančných transakciách za posledný kalendárny mesiac. Hlavičkaobsahuje názov banky, jej adresu a IČO. Ďalej je tam obyčajne aj poradové číslo dokladu, strana, deň odoslania (obyčajne je to posledný deň…

Continue reading

Dôchodky v budúcnosti

V súčasnosti, aj keď si to mnohí seniori nechcú priznať, je tzv. „zlatý vek dôchodkov“, keďže silné populačné ročníky sú ešte stále zväčša v produktívnom veku. Už o pár rokov sa bude situácia dramaticky meniť, keďže pomaly odchádzajú každým rokom desaťtisíce ľudí na penziu. Na trh práce však pribúda omnoho menej absolventov vysokých…

Continue reading